Birouri_Fin_admin_1280x400px

În cadrul departamentului Financiar-Administrativ sunt gestionate principalele aspecte economice ale companiei. Aici vei asigura achiziţia mijloacelor financiare și gestionarea optimă a lichidităţilor.

Pentru înregistrarea contabilă a datelor, întocmirea bilanţurilor și plata la termen a taxelor și impozitelor sunt necesare cunoştinţe în domeniul contabil și cel fiscal.

Departamentul Controlling sprijină prin rapoarte detaliate deciziile strategice adoptate de management.

Departamentul Legal & Compliance contribuie alături de managementul companiei la identificarea unor răspunsuri juridice concrete cu privire la activităţile comerciale desfăşurate. Aici vei reprezenta compania în fața autorităților și instanțelor judecătorești, vei colabora cu avocaţi și vei asigura respectarea princpiilor compliance.

Locul tău e la Kaufland!