Birouri_Immo_1280x400px

Financiar - Administrativ

În cadrul departamentului Financiar-Administrativ sunt gestionate principalele aspecte economice ale companiei. Aici vei asigura achiziţia mijloacelor financiare și gestionarea optimă a lichidităţilor.

Pentru înregistrarea contabilă a datelor, întocmirea bilanţurilor și plata la termen a taxelor și impozitelor sunt necesare cunoştinţe în domeniul contabil și cel fiscal.

Departamentul Controlling sprijină prin rapoarte detaliate deciziile strategice adoptate de management.

În cadrul departamentului Resurse Umane vei dezvolta împreună cu colegii tăi instrumente specifice de personal, structurate pe grupe ţintă care vizează o activitate modernă şi durabilă. Principalele atribuţii constau în recrutare, consiliere, dezvoltare profesională şi salarizare, dar şi consiliere juridică în privinţa legislaţiei muncii.

Colegii noștri din departamentul IT asigură suportul informatic necesar tuturor departamentelor pentru buna desfășurare a activității. De la hardware la software, back-up-ul este asigurat.

Departamentul Legal & Compliance contribuie alături de managementul companiei la identificarea unor răspunsuri juridice concrete cu privire la activităţile comerciale desfăşurate. Aici vei reprezenta compania în fața autorităților și instanțelor judecătorești, vei colabora cu avocaţi și vei asigura respectarea princpiilor compliance.

Achiziţii

Departamentului Achiziții implică activități precum negocierea sortimentului de produse, asigurarea calităţii acestuia și stabilirea preţurilor.

De la idei pentru noi campanii, strategia mix-ului de marketing, creație și editare de layout-uri grafice şi redactarea textelor, până la producţia și distribuția materialelor publicitare, promovare online și social media reprezintă activități din cadrul departamentului Marketing.

În departamentul Distribuție Materiale Publicitare, împreună cu colegii vei asigura distribuirea săptămânală a ziarului Kaufland către clienți, în cutiile poștale ale acestora - sigur, punctual și în conformitate cu dorințele exprimate. În fiecare săptămână ziarul nostru este distribuit punctual clienţilor din peste 4,3 milioane de locuinţe/gospodării din România.

De asemenea, avem o echipă dedicată ce organizează studii de piață care analizează opiniile, sugestiile clienților și ale angajaților pe baza unor metode de cercetare moderne. Se prelucrează datele și informațiile relevante iar pe baza acestora se elaborează o serie de strategii specifice, contribuind astfel la luarea unor decizii importante la nivel de companie.

Imobiliare

Căutare de noi locaţii, planificare, execuţie, amenajare, închiriere, administrare, facturare, întreţinere, modernizare reprezintă activități desfășurate în cadrul departamentului Imobiliar.

În cadrul departamentului Dezvoltare Imobiliară vei răspunde de identificarea locaţiei pentru execuţia unui nou magazin Kaufland. Împreună cu colegii tăi vei porni în căutarea de noi terenuri, vei participa la negocieri şi vei obţine aprobările necesare. Sunt etape importante în drumul nostru spre succes.

Departamentul Construcții și Amenajări proiectează şi realizează magazine noi şi le reorganiza pe cele deja existente. Aici, pe baza unui caiet de sarcini standardizat vei urmări respectarea costurilor şi asigurarea unor perioade scurte de execuţie.

Fie că este vorba despre organizarea și amenajarea magazinelor și dotarea tehnică a acestora, sau despre achiziția de produse de papetărie și curățenie atât pentru magazine, centrele logistice cât și pentru sediul central, departamentul Procurări Interne este responsabil cu asigurarea necesarului acestor produse și servicii până la cele mai mici detalii. Obiectivul departamentului este de a asigura din punct de vedere economic şi calitativ cea mai bună aprovizionare a tuturor departamentelor cu mijloace economice, bunuri de investiţii și servicii pentru uz propriu.

În cadrul departamentului Închirieri vei răspunde de organizarea spaţiilor din galeriile comerciale. Vei coordona negocierile şi vei fi alături de chiriașii noştri de la amenajare până la inaugurarea noului lor spațiu de vânzare. Suplimentar, în cadrul unei echipe dedicate, vei coordona vânzarea spaţiilor publicitare din cadrul ziarului nostru. În fiecare săptămână ziarul nostru este distribuit punctual clienţilor din peste 4,3 milioane de locuinţe/gospodării din România.

Departamentul Management Imobiliar răspunde de administrarea contractelor imobiliare. Printr-un controlling activ şi un management consecvent al costurilor de producţie, aici vei contribui la fiabilitatea şi eficientizarea imobilelor noastre. 

Audit Intern

În cadrul departamentului Audit Intern vei verifica în ce măsură sunt aplicate reglementările interne şi cele externe, indiferent dacă este vorba despre preţurile afişate la raft, respectarea condiţiilor de prezentare de către concesionarii care dispun de spaţii special amenajate în cadrul magazinelor sau de respectarea normelor legale şi a siguranţei. Departamentul Audit Intern oferă informații cu privire la nivelul de performanță al magazinelor și al depozitelor. Astfel, vei elabora împreună cu departamentele interne propuneri de îmbunătăţire a situaţiei existente.

De asemenea, avem o echipă dedicată care este permanent preocupată de comunicarea eficientă cu clienții, înregistrarea și prelucrarea opiniilor clienților primite prin telefon, e-mail, fax sau scrisoare dar și oferirea unui răspuns care să asigure satisfacția clientului.

Special pentru colegii noștri, se dezvoltă periodic instrumentele necesare prin care să se dea dovadă de amabilitate și profesionalism în relațiile cu membri echipei și clienții externi. Pregătirea și motivarea angajaților noștri în acest domeniu este esențială.

Locul tău e la Kaufland!