Declarație de accesibilitate Web Kaufland România

Untitled design - 1

La Kaufland România, ne dedicăm să oferim un mediu digital accesibil pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru cei cu dizabilități vizibile sau invizibile. Ne asumăm angajamentul de a asigura accesibilitatea site-ului nostru de cariere – cariere.kaufland.ro, conform Standardului de Accesibilitate Digitală al Uniunii Europene (EN 301 549).

Accesibilitatea web este un aspect esențial al calității digitale și a incluziunei socială care include prezentarea paginilor web într-un mod compatibil cu dizabilitățile și tehnologiile asistive ale tuturor utilizatorilor de pe internet.

Această declarație subliniază eforturile noastre continue și rezultatele auditului realizat de Accessi+ în luna septembrie 2023,  în conformitate cu Standardul EN 301 549 de Accesibilitate Digitală al Uniunii Europene și metodologiile RGAA și AACL.

Verificările sunt împărțite pe tematici ce analizează imaginile, cadrele, culorile, elementele multimedia, tabelele, linkurile, scripturile, elementele obligatorii, structura, prezentarea, formularele, navigarea și utilizarea.

Auditul a evaluat un eșantion reprezentativ de 21 de pagini, folosind tehnologii avansate și instrumente specifice, precum NVDA, JAWS, VoiceOver și browserele web Firefox, Safari, și Chrome.

Mediul de testare și instrumentele alese pentru realizarea auditului de accesibilitate sunt:

-      Calculatoare cu Windows 10 22H2 și macOS 13.5.1

-      Telefon mobil cu iOS 16.6

-      Browsere web: Firefox pentru Windows, Safari și Chrome pentru macOS, Safari pentru iOS

-      Cititoare de ecran: NVDA, JAWS și VoiceOver

-      Instrumente de afișare, căutare și analiză a codului integrate în Safari, Firefox și Chrome

-      Instrumente de verificare a contrastului și detectare a erorilor Assistant RGAA în versiunea 1.2.1 și W3C online

Rezultatul evaluării

Conform rezultatelor și metodologiei de calcul, site-ul web este în conformitate parțială cu standardul EN 301 549 de accesibilitate digitală.

Din evaluarea paginilor din eșantion reiese o conformitate de 68,1% din criteriile aplicabile și o rată medie de conformitate a serviciului de 68,9%.

Zone de îmbunătățire identificate

Rezultatele auditului au permis identificarea zonelor de îmbunătățire pentru ameliorarea accesibilității. Printre provocările prioritare se numără necesitatea de a furniza text alternativ pentru toate imaginile informative, îmbunătățirea navigabilității prin tastatură și asigurarea subtitrărilor pentru conținutul video.

Suntem aici pentru tine

Dacă întâmpinați dificultăți în accesarea conținutului sau serviciilor noastre, vă încurajăm să contactați responsabilul site-ului web pentru asistență sau pentru a obține conținutul în alt format accesibil, contactând echipa Kaufland la adresa de e-mail cariere@kaufland.ro.