Principiile privind protecția datelor prezentate pe pagina de cariere a Kaufland Romania

Dorim să te simți confortabil și în siguranță atunci când vizitezi pagina web a Kaufland dedicată carierelor. Protecția sferei tale private este deosebit de importantă pentru noi, protecția datelor fiind, în opinia noastră, un indicator calitativ orientat nu numai către clienți, ci și către candidați și angajați. Principiile privind protecția datelor, prezentate mai jos, oferă informații despre modalitatea în care Kaufland România prelucrează datele cu caracter personal cu ocazia utilizării sistemului nostru online pentru candidaturi, precum și cu ocazia vizitării paginii noastre web dedicate carierelor.

1. Entitatea responsabilă în sensul art. 4, pct. 7 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Kaufland România SCS
B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2
București, CP 020284
Telefon: 0372 090 000
E-mail: recrutare@kaufland.ro

Pentru o mai bună lizibilitate a textului, societatea Kaufland România SCS va fi numită „Kaufland România“ în cele ce urmează.

2. Formular de contact / Contact prin e-mail / Contact telefonic

Scopul prelucrării datelor / Bază juridică:

Datele personale pe care ni le comunici odată cu completarea formularelor de contact, prin telefon sau e-mail, le vom trata, desigur, cu confidențialitate. Folosim datele tale doar în scopul specific de a prelucra solicitarea ta. Baza juridică pentru prelucrarea datelor o constituie art. 6 alin. 1 f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland România este dat de intenția societății de a răspunde la solicitările vizitatorilor paginii web, menținând și crescând astfel gradul de satisfacție al acestora.

Destinatari / Categorii de destinatari:

În principiu, excludem transmiterea datelor către terți care nu fac parte din Kaufland România. În mod excepțional, există posibilitatea ca datele să fie prelucrate din însărcinarea noastră de către operatori de prelucrare. Aceștia sunt atent selecționați, sunt auditați de către noi și obligați contractual, în conformitate cu articolul 28 din RGPD.

De asemenea, poate interveni necesitatea transmiterii unor părți ale solicitării tale către alte societăți Kaufland (de ex. societatea Kaufland la care se referă solicitarea ta) pentru a putea prelucra solicitarea ta. În aceste cazuri, solicitarea este anonimizată în prealabil, astfel încât cealaltă companie Kaufland să nu poată stabili o legătură cu tine. În măsura în care în anumite cazuri individuale ar deveni necesară transmiterea datelor tale personale, te vom informa în prealabil și îți vom solicita acordul în acest sens.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi în cadrul solicitărilor prin intermediul acestei pagini web sau prin e-mail vor fi șterse, respectiv anonimizate în mod sigur în decursul a cel mult 90 de zile de la data transmiterii răspunsului final către tine. Păstrarea pentru 90 de zile se datorează faptului că, după transmiterea unui răspuns, mulți vizitatori ai paginii web ne mai contactează încă o dată în legătură cu același subiect, caz în care noi trebuie să putem face referire la corespondența anterioară. Din experiență s-a constatat faptul că, de regulă, după acest interval de timp nu mai sosesc întrebări referitoare la răspunsurile noastre.

3. Sistem online pentru candidaturi

Grupul Kaufland este mereu în căutare de angajați calificați și motivați. Te rugăm să ai în vedere faptul că acele candidaturi pe care ni le trimiți prin e-mail se transmit fără criptare. De aceea, te rugăm să folosești în mod exclusiv sistemul nostru online pentru candidaturi (https://jobs.kaufland.com/Romania/?locale=ro_RO). Te rugăm să ai în vedere explicațiile de acolo cu privire la protecția datelor din cadrul secțiunii specifice dedicate principiilor de protecție a datelor referitoare la sistemul online pentru candidaturi.

4. Prelucrarea de date în cazul utilizării funcțiilor de partajare

Din motive ce țin de protecția datelor, ne-am decis în mod conștient să nu implementăm în mod direct pe această pagină funcția de „partajare” oferită de diverse rețele de socializare sub forma unor plug-inuri de social media. De aceea, funcțiile de „Partajare” care apar pe această pagină sunt implementate doar sub forma unor link-uri. Link-ul face trimitere la paginile rețelelor de socializare doar într-o nouă fereastră. Prin simpla accesare a acestei pagini, în principiu, nu se vor transmite date către furnizorii de servicii de social media. Astfel, realizarea unui profil de către terți este exclusă. Nu dorim însă să-i privăm de aceste posibilități pe acei vizitatori care doresc să „partajeze” conținuturile paginii noastre web dedicate carierelor cu rețeaua de socializare pe care o folosesc. Doar în măsura în care tu însuți apeși pe respectivul buton de „partajare” se va realiza un transfer de date către furnizorul rețelei de socializare ales de către tine.

Scopul prelucrării de date / Bază juridică:

Baza juridică pentru prelucrarea datelor care intervine odată cu utilizarea funcției de „partajare” o constituie art. 6 alin. 1 f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland în acest caz este acela, de a putea oferi utilizatorului paginii noastre web dedicate carierelor această funcție sub forma unei opțiuni.

Destinatari / Categorii de destinatari:

„Partajarea” conținuturilor paginii noastre web dedicate carierelor poate conduce la o posibilă transmitere a anumitor date către furnizorul serviciului de social media, ca de exemplu:

 • Adresa acestei pagini web;
 • Data și ora accesării paginii web, respectiv a utilizării butonului de partajare;
 • Informații despre navigatorul utilizat și despre sistemul de operare utilizat;
 • Adresa ta IP actuală;
 • Conținutul partajat de tine.

Conținuturile partajate vor putea fi vizualizate și de către alți utilizatori ai aceleași rețele de socializare, în funcție de setările de protecție a datelor pe care le-ai activat pentru contul tău. Dacă la data utilizării butonului de partajare ești deja logat la serviciul de social media aferent, furnizorul acestuia are posibilitatea ca în baza datelor menționate mai sus să determine numele tău de utilizator și eventual chiar și numele tău adevărat. Aceste date pot fi prelucrate de către furnizor și în țări din afara Uniunii Europene. Nu avem nicio influență asupra volumului, felului și scopului prelucrării de date efectuate de respectivul furnizor. Te rugăm să ai în vedere faptul că furnizorii de servicii social media sunt în stare să realizeze profiluri de utilizator pseudonimizate și chiar individualizate cu ajutorul datelor menționate mai sus.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Durata de afișare a conținuturilor partajate de tine depinde de setările privind protecția datelor care au fost activate pentru contul tău deschis la respectiva rețea de socializare, respectiv de prevederile acesteia privind protecția datelor. Kaufland nu are nicio posibilitate de a influența aceste aspecte.

5. Utilizarea de cookie-uri

Pe această pagină web folosim așa numite „cookie”-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere de text care la vizitarea acestei pagini web se trimit de serverul nostru web către terminalul tău (PC, notebook, smart phone sau tabletă) și se salvează în navigatorul de internet pe care îl folosești. Cookie-urile folosite pot îndeplini diferite funcții. Următoarele subsecțiuni îți vor oferi informații despre scopurile individuale ale diferitelor cookie-uri utilizate.

De altfel, poți seta navigatorul tău în așa fel încât acesta să te informeze despre plasarea de cookie-uri. Astfel, folosirea cookie-urilor va deveni transparentă pentru tine. În plus, poți seta navigatorul tău în așa fel încât să nu accepte în general cookie-uri sau să refuze doar cookie-uri care aparțin anumitor furnizori. Vrem să îți atragem însă atenția asupra faptului că funcționalitatea acestei pagini web poate fi afectată printr-o asemenea setare.

Scopul prelucrării de date / Bază juridică:

Următoarele informații se colectează la utilizarea paginii noastre web dedicate carierelor:

 • pagina care a fost accesată înainte (referrer-URL);
 • pagina de pe care s-a solicitat fișierul;
 • denumirea fișierului;
 • data și ora interogării;
 • cantitatea de date transferată;
 • stadiul de accesare, precum „Fișier transferat”, „Fișierul nu a putut fi găsit” etc.;
 • o descriere a tipului navigatorului folosit;
 • o adresă IP anonimizată, scurtată cu ultimele trei cifre prin programul etracker.

Folosim aceste informații pentru promptarea utilizatorilor, pentru evaluări statistice, adaptarea paginii noastre web dedicate carierelor la necesitățile tale și pentru a ne proteja împotriva unor interogări neregulate a ofertei noastre web.

În acest scop utilizăm cookie-uri prin care, pe durata sesiunii, se dirijează conexiunea ta la pagina noastră web dedicată carierelor. Fiind însărcinată de noi, societatea etracker va plasa în acest scop un cookie permanent în navigatorul tău de internet pentru a crea un profil de utilizator pseudonimizat. Prin intermediul acestui cookie permanent este posibilă recunoașterea navigatorului tău cu ocazia unei noi accesări a paginii noastre web dedicate carierelor. Acest lucru servește studiului de piață și configurării paginii noastre web dedicate carierelor într-o manieră care să corespundă nevoilor utilizatorilor.

Datele prelevate cu ajutorul tehnologiei etracker nu se utilizează pentru identificarea personală a utilizatorilor paginii noastre web dedicate carierelor. Datele de utilizare stocate în cookie nu se vor corela nici cu date cu caracter personal prin intermediul purtătorului pseudonimului. Baza juridică pentru această stocare de date și pentru utilizare prin intermediul cookie-ului permanent o constituie art. 6 alin. 1 f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland este acela de a putea optimiza propria pagină web. Poți să te opui oricând, cu efect pentru viitor, prelevării și stocării de date prin intermediul cookie-ului permanent plasat de etracker. În acest sens trebuie să faci click aici pe link-ul corespunzător și să îți confirmi opoziția pe pagina către care vei fi redirecționat. În acest caz, etracker va plasa un cookie permanent de tipul „Do not track” în navigatorul tău., iar tehnologia etracker nu va mai fi utilizată.

Destinatari / Categorii de destinatari:

În cursul prelucrării datelor tale, acestea vor fi dezvăluite / transmise în cadrul societății Kaufland România doar departamentelor de specialitate responsabile cu întreținerea aceastei pagini web. În măsura în care etracker sau alți prestatori de servicii tehnice vor accesa datele în scopul oferirii unor servicii de suport, va fi necesară încheierea unor contracte cu aceștia privind prelucrarea prin persoane împuternicite în conformitate cu art. 28 RGPD.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Cookie-urile de sesiune se vor șterge după încheierea sesiunii tale de navigare pe internet (închiderea navigatorului). Cookie-urile permanente rămân salvate în navigatorul tău până în momentul în care le vei șterge manual.

6. Criptare

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice de siguranță pentru a îți proteja datele într-o manieră cât mai cuprinzătoare față de accesările nedorite. În afară de asigurarea mediului de operare, folosim și procedee de criptare. Informațiile indicate de tine se transmit în formă criptată prin intermediul unui protocol SSL (Secure Socket Layer) și se verifică din punct de vedere al autenticității pentru a preîntâmpina un abuz de date din partea unor terți. Vei recunoaște această criptare prin faptul că în bara de stare a navigatorului tău, simbolul lacătului este reprezentat în stare încuiată și rândul adresei începe cu „https”.

7. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu art. 15 alin. 1 RGPD, beneficiezi de dreptul de a primi oricând și în mod gratuit informații despre datele tale cu caracter personal stocate la Kaufland România.

În plus, în conformitate cu art. 16 RGPD, beneficiezi de dreptul de a solicita rectificarea datelor incorecte stocate despre tine.

În cele din urmă, în conformitate cu art. 17 RGPD, beneficiezi de dreptul de a solicita ștergerea datelor dacă nu ni se mai permite stocarea respectivelor date (de ex. fiindcă datele nu mai sunt necesare pentru luarea deciziei privind angajarea sau fiindcă ai retractat un consimțământ dat anterior).

În măsura în care prelucrarea de date se bazează pe articolul 6 alin. 1 e) sau f) RGPD, beneficiezi de un drept de opoziție în conformitate cu art. 21 RGPD. Dacă te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu se va mai realiza pe viitor. Acest lucru nu este valabil în cazul în care persoana responsabilă demonstrează că motivele legitime și imperioase care justifică prelucrarea primează asupra intereselor persoanei vizate legate de opoziție.

În măsura în care datele prelucrate au fost puse la dispoziție de tine, beneficiezi de un drept la transmisia datelor în conformitate cu art. 20 RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un acord dat în conformitate cu art. 6, alin. 1 a) sau art. 9, alin. 2 a) RGPD, ai posibilitatea de a îți retracta oricând acordul cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării de până la acea dată nu va fi afectată de o asemenea retractare.

În cazurile amintite mai sus, în cazul în care ai întrebări sau reclamații te rugăm să te adresezi în scris sau prin e-mail persoanei însărcinate cu protecția datelor.

Fiecare persoană vizată beneficiază - pe lângă dreptul său de a apela la o cale de atac administrativă sau juridică - și de un drept de contestație la o autoritate de supraveghere, dacă persoana vizată este de părere că prelucrarea datelor sale cu caracter personal contravine prevederilor RGPD (art. 77 RGPD). În scopul impunerii drepturilor sale, persoana vizată poate apela la o autoritate de supraveghere din statul membru în care își are reședința, în care își are locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare.

8. Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecția datelor 

Poți contacta persoana însărcinată de Kaufland România cu protecția datelor la următoarea adresă:

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro
Adresa poștală: Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2, București
În atenția departamentului Protecția Datelor